De Meerse Plas
een pareltje in Den Dungen

Over het initiatief
Al een aantal jaar wordt er gesproken over plannen voor de Meerse Plas oftewel het Dungens Gat. Een verborgen pareltje van ons dorp.
Stichting HELD is samen met de stakeholders in co-creatie met gemeente Sint-Michielsgestel. Samen het gebied rondom de plas een impuls geven, gericht op álle gebruikers en met oog voor de natuur en de omgeving. Zo zijn er onder meer ideeën voor een natuurspeeltuin en een natuur-educatief vlonderpad.

DROMEN - DURVEN - DOEN

NIEUWE IMPULS AAN DE MEERSE PLAS IN DEN DUNGEN
Het college van B en W heeft ingestemd met de Planvisie Meerse Plas. Deze is opgesteld door HOUTMAN+SANDER Landschapsarchitectuur, in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Stichting H.E.L.D. en andere lokale stakeholders. Het plan gaat uit van de kenmerkende eigenschappen en kwaliteiten van de Meerse Plas en de gewenste ontwikkelingen voor de periode van 2023-2030. Voor de uitvoering wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale stakeholders. Daarnaast wordt eenmalig werkbudget gevraagd bij de gemeenteraad.

Peter Raaijmakers (wethouder): “De Meerse Plas verdient een nieuwe impuls. Ik ben dan ook heel tevreden met dit plan. Het komt voort uit de breed gedragen wens, zowel vanuit de inwoners, de gemeente en de politiek om verbeteringen aan te brengen bij de plas. We willen niet alleen de recreatieve waarde verbeteren maar ook de biodiversiteit in en rondom het water zodat het een veilig en fijn gebied is om te verblijven en recreëren. Deze visie geeft hiervoor de benodigde concrete handvaten. ”In samenwerking met lokale stakeholders. Samenwerken en samendoen staan centraal in de uitvoering van de visie. De gemeente wil hierbij slim gebruikmaken van budgetten voor onderhoud, eventueel beschikbare subsidies en zelfwerkzaamheid van stakeholders. Bovendien wordt de samenwerking met Stichting H.E.L.D. gezocht; zij hecht veel belang aan de plas en heeft diverse initiatieven bij de plas ontplooid. Maar ook de andere betrokken verenigingen en stichtingen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering.


UITVOERING IN FASEN
In 2022 is, naar aanleiding van drie stormen, groot onderhoud verricht; het gebied is sindsdien toegankelijk en veilig. De planvisiedie nu is goedgekeurd, bepaalt de volgende stap en wordt in fasen uitgevoerd. Dit laatste heeft te maken met seizoenen, kosten en beschikbaarheid van menskracht. Er wordt op korte termijn gestart met het gebied rond het strand. Daar vinden de meeste ingrepen plaats en worden de voorzieningen voor dagrecreatie verbeterd. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe fietsenstalling, langs het strand wordt een verhard pad aangelegd, er komen picknicksets en bankjes. Ook komt er een betere verbinding tussen het strand en het Kabouterpad. In een volgende fase is het gebied aan de noord- en westzijde aan de beurt. Hier staat het verbeteren van de aanwezige natuurwaarden, zoals snoeien en planten van nieuwe bomen en heesters, centraal. Het wandelpad, visplekken en Kabouterpad worden opgeknapt in samenwerking met stakeholders, net als de ligplaatsen voor boten. Aan de noordzijde komt een natuurlijke zone met een kunstmatig ‘eiland’, klauterparcours, stapstenen en moeras- en waterplanten.